Đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán Akari City giai đoạn 2

01/12/2023 anh.com.vn

Văn bản số 18550/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/11/2023 của Sở Xây dựng Hồ Chí Minh về việc đủ điều kiện Ký hợp đồng mua bán 1.690 căn hộ Akari City giai đoạn 2 (Lô F Akari Hoàng Nam, quy mô 2,6 ha) tại phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN AKARI CITY GIAI ĐOẠN 2

Văn bản thông báo của sở xây dựng về đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai với 1690 căn hộ thuộc lô F Akari Hoàng Nam (Akari City giai đoạn 2).

Thông báo chính thức của Sở xây dựng nhà nước cho công ty Cổ phần đầu tư Nam Long về đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai dự án Akari City giai đoạn 2.

Văn bản thông báo của sở xây dựng về việc đủ điều kiện mua bán nhà ở hình thành tương lai Căn hộ Akari City giai đoạn 2.

Đã đủ điều kiện ký mua bán nhà ở hình thành tương lai Akari City giai đoạn 2. Thông tin Akari City giai đoạn 2

Cập nhật thông tin ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành tương lai Căn hộ Akari City giai đoạn 2 Bình Tân.

Thông báo của sở xây dựng HCM về việc đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai Akari City giai đoạn 2 do Nam Long làm chủ đầu tư Quy mô 1.690 căn hộ trên Quỹ đất 2,6 hecta.

Chính sách có 1-0-2 Khi khách hàng đăng ký mua nhà dự án Akari city giai đoạn 2 do Nam Long làm chủ đầu tư.