Công văn số 18550/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/11/2023 “Akari City giai đoạn 2”

01/12/2023 anh.com.vn

Công văn số 18550/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/11/2023 của Sở Xây dựng về việc đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai Akari City giai đoạn 2 số lượng 1.690 căn hộ chung cư thuộc một phần dự án Khu dân cư Hoàng Nam (Lô F Akari Hoàng Nam, quy mô 26.528,9m2) tại phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

VĂN BẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN AKARI CITY GIAI ĐOẠN 2

Văn bản đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán nhà hình thành tương lai Akari City.

Chính thức đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán dự án Akari City giai đoạn 2

Akari City giai đoạn 2 đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán

Chính thức đủ điều kiện ký HĐMB Akari City phase 2

Văn bản đủ điều kiện ký HĐMB Akari City giai đoạn 2

 

Cập nhật văn bản đủ điều kiện mua bán nhà hình thành thành tương lai Akari City giai đoạn 2