Cập nhật tiến độ xây dựng Akari City phase 2 tháng 2 năm 2023

AKARI CITY PHASE 2 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2 Phòng kinh doanh Nam Long gửi đến Quý khách cập nhật tiến độ dự án Akari City giai đoạn 2 tháng 3 năm 2023. Tiến độ xây dựng dự án Akari City nhìn từ Đại lộ thương mại 42m Cận cảnh tiến …

Xem thêm

Cập nhật tiến độ xây dựng Akari City giai đoạn 2 tháng 4 năm 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Akari City giai đoạn 2 giữa tháng 4 năm 2022. Tiến độ xây dựng Akari City Phase 2 tháp AK7, AK8, AK9, AK10. AKARI CITY GIAI ĐOẠN 2 Tổng thầu phần móng Tung Feng đang làm phần móng Akari City Phase 2 Akari City giai đoạn 2 tiến độ …

Xem thêm