Cập nhật tiến độ xây dựng Akari City giai đoạn 2 tháng 4 năm 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Akari City giai đoạn 2 giữa tháng 4 năm 2022. Tiến độ xây dựng Akari City Phase 2 tháp AK7, AK8, AK9, AK10. AKARI CITY GIAI ĐOẠN 2 Tổng thầu phần móng Tung Feng đang làm phần móng Akari City Phase 2 Akari City giai đoạn 2 tiến độ …

Xem thêm