Cập nhật tiến độ xây dựng Akari City phase 2 tháng 2 năm 2023

AKARI CITY PHASE 2 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2 Phòng kinh doanh Nam Long gửi đến Quý khách cập nhật tiến độ dự án Akari City giai đoạn 2 tháng 3 năm 2023. Tiến độ xây dựng dự án Akari City nhìn từ Đại lộ thương mại 42m Cận cảnh tiến …

Xem thêm