Cập nhật thông tin liên quan việc cấp Sổ hồng Akari City

SỔ HỒNG CHỦ QUYỀN CĂN HỘ AKARI CITY Thông báo về việc cập nhật thông tin và cung cấp hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp sổ hồng Akari City (Cấp chủ quyền Căn hộ Akari City Nam Long). Lời đầu tiên, Công Ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (“Công ty”) trân trọng …

Xem thêm