Công văn số 18550/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/11/2023 “Akari City giai đoạn 2”

Công văn số 18550/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/11/2023 của Sở Xây dựng về việc đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai Akari City giai đoạn 2 số lượng 1.690 căn hộ chung cư thuộc một phần dự án Khu dân cư Hoàng Nam (Lô F Akari Hoàng Nam, quy mô 26.528,9m2) tại phường An …

Xem thêm