Cập nhật tiến độ xây dựng Akari City giai đoạn 2 tháng 3 năm 2023

Sau khi chính thức đóng nắp hầm vào đầu năm 2023 thì, đến ngày 10/03/2023, Akari City phase 2 (giai đoạn 2) đã hoàn thiện thi công kết cấu tầng 5, đang thi công đến kết cấu tầng 6. Dự án Akari City giai đoạn 2 đang thực hiện đúng tiến độ (dự kiến bàn …

Xem thêm