[Báo Tuổi Trẻ] Bộ Xây dựng đề nghị bỏ quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư

Tiếp thu giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng đã đề nghị bỏ quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư. Quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư được tiếp thu để sửa đổi Trong văn bản …

Xem thêm