Thông báo: V/v ký Hợp đồng mua bán căn hộ Akari City giai đoạn 2

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thông báo đến Quý khách hàng chuẩn bị và thời giai Ký hợp đồng mua bán Akari City giai đoạn 2 các Block AK7, AK8, AK9. Thông báo về việc chuẩn bị và thời gian Ký hợp đồng mua bán Akari City giai đoạn 2 do Nam …

Xem thêm