Công văn số: số 2416 / SXD-PTN&TTBĐS V/v bán nhà hình thành tương lai dự án Akari City

AKARI CITY Công văn số: số 2416 / SXD-PTN&TTBĐS ngày 09/03/2020 của sở xây dựng V/v bán nhà hình thành trong tương lai đối với 1,734 căn hộ thuộc Một phần dự án Khu dân cư Hoàng Nam ( Block D Akari Hoàng Nam ), phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. …

Xem thêm