Cập nhật Akari City giai đoạn 1 [ Chuyển nhượng và Cho thuê ]

AKARI CITY PHASE 1 CHUYỂN NHƯỢNG VÀ CHO THUÊ THÁNG 3 NĂM 2023 Cập nhật giá chuyển nhượng Akari City phase 1 và cho thuê Căn hộ Akari City giai đoạn 1. Dự án Akari City 77 Đại lộ Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG AKARI CITY …

Xem thêm