Sắp mở bán phiên bản nâng cấp AK10 Akari City giai đoạn 2

Sắp ta mắt phiên bản đặc biệt Akari City giai đoạn 2 với những nâng cấp nâng cao về chất lượng dòng Flora. Phiên bản nâng cấp ra sẽ được thiết kế ở Akari City tháp AK10 phase 2. AK10 AKARI CITY GIAI ĐOẠN 2 PHIÊN BẢN NÂNG CẤP VỚI MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN NỘI …

Xem thêm