Tiến độ xây dựng Akari City giai đoạn 2 tháng 9 năm 2022

AKARI CITY GIAI ĐOẠN 2 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 09 NĂM 2022 Cập nhật tiến độ xây dựng Akari City giai đoạn 2. Thông tin các sản phẩm đang mở bán và các chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư Nam Long. Công trình Akari City giai đoạn 2 tháng 09 …

Xem thêm