Pháp lí Chung cư Akari City giai đoạn 2 [Akari City Phase 2]

AKARI CITY PHÁP LÍ AKARI CITY GIAI ĐOẠN 2 Quy hoạch 1/500  – Văn bản chấp thuận đầu tư – Giấy phép xây dựng 1. Quy hoạch 1/500 Akari City Số 3390/QD-UBND  cấp ngày 14/08 năm 2018 Quyết định về duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Hoàng Nam, phường An …

Xem thêm