Kế hoạch phát triển các khu đô thị mới Nam Long từ 2020 đến 2025.

NAM LONG CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM LONG 2020 – 2025 Cùng điểm qua các khu đô thị mới Nam Long phát triển trong 5 năm tới đây. Các khu đô thị mới gồm: Mizuki Park, Akari City, Waterpoint, Waterfront, Nam Long Đại Phước, Nam Long Cần Thơ, Nam Long Hải Phòng. KHU ĐÔ …

Xem thêm