Bước chuẩn bị đầu tiên cho việc làm sổ hồng Akari City phase 1

AKARI CITY CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LÀM SỔ HỒNG Hỗ trợ đoàn kiểm tra hiện trạng dự án Akari City phục vụ công tác làm văn bản đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận của Sở Tài Nguyên và môi trường. Căn cứ công văn số 1428/STNMT-QLĐ NGÀY 12/12/2022 của Sở Tài Nguyên Môi Trường …

Xem thêm