LỄ GIỚI THIỆU FLORA AKARI AK7, AK8 – AKARI CITY GIAI ĐOẠN 2

Ngày 19/03/2022, Nam Long tổ chức thành công Lễ giới thiệu Flora Akari AK7 và AK8 thuộc giai đoạn 2 dự án Akari City giai đoạn 2 (Akari City Bình Tân) Tái xuất sau 2 năm vắng bóng nguồn cung sơ cấp Căn hộ tại khu Tây Tp. Hồ Chí Minh, Nam Long rất vui …

Xem thêm