Nhộn nhịp công trình Akari City giai đoạn 2 tháng 04/2023

AKARI CITY PHASE 2 NHỘN NHỊP CÔNG TRÌNH THÁNG 4 NĂM 2022 Cập nhật tiến độ xây dựng Akari City giữa tháng 4 năm 2023. Dự án đảm bảo tiến độ như dự kiến ban đầu đề ra. Cùng cập nhật tiến độ xây dựng Ricons. Giải khát giữa mùa hè nóng nực tại công …

Xem thêm