Cập nhật tiến độ xây dựng Nhà ở xã hội Nam Long 2 Cái Răng Cần Thơ

14/02/2024 anh.com.vn

Cập nhật tiến độ dự án Nam Long 2 Cần Thơ. Thông tin khu đô thị Nam Long Central Lake và tiến độ xây dựng Nhà ở xã hội Nam Long 2 Cần Thơ.

Cập nhật tiến độ xây dựng NOXH Nam Long 2 Cần Thơ tháng 2 năm 2024.

Góc view đẹp dự án Nam Long 2 Cần Thơ được chụp bởi nhân viên chủ đầu tư Nam Long Cần Thơ.

Cổng thông tin dự án Nam Long 2 Cần Thơ. Thông tin được cập nhật bởi Phúc Tp kinh doanh chủ đầu tư. NOXH Nam Long 2 Cần Thơ

Hiện trạng xây dựng 6 Block đầu tiên chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2 Cần Thơ.

Trong năm 2024 Nam Long triển khai đồng loại bán hàng các dự án: Akari City giai đoạn 2, Mizuki Park giai đoạn 2, Izumi City bán sản phẩm nhà phố, WaterpointEhome SouthgatePark Village, The Pearl,….

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Khu đô thị Nam Long 2 Central Lake Cần Thơ.

Thông tin dự án: Chung cư Nhà ở xã hội Nam Long 2 Cần Thơ

Đăng ký mua NOXH Nam Long 2 Cần Thơ qua Hotline: 0936 801 606