TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CĂN HỘ AK NEO AKARI CITY

THANH TOÁN AK NEO AKARI CITY Cập nhật tiến độ thanh toán Căn hộ AK NEO căn hộ Akari city giai đoạn 2. Cập nhật thanh toán hỗ trợ lãi suất Akari City mua tháng 9 năm 2023. Phòng kinh doanh chủ đầu tư Nam Long gửi đến Quý khách hàng tiến độ thanh toán …

Xem thêm

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN AKARI

Tiến độ thanh toán Akari City ( dự kiến ) từ Phòng kinh doanh và tiếp thị Nam Long. Phương thức thanh toán Akari City. Phòng kinh doanh Akari City Nam Long gửi đến Quý khách hàng tiến độ thanh toán Akari City phase 2 tháng 04 năm 2023. Tiến độ thanh toán chính thức …

Xem thêm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phòng kinh doanh và hỗ trợ khách hàng thông báo phương thức thanh toán Căn hộ Akari City. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN AKARI CITY CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THANH TOÁN AKARI CITY GIAI ĐOẠN 2 Gửi đến Quý khách hàng Nam Long tiến độ thanh toán mua Căn hộ Akari City giai đoạn 2 mua …

Xem thêm