RICONS: Công trường AKARI CITY phase 2 – Được trao chứng nhận công trường xuất sắc Quý 1 năm 2023

AKARI CITY PHASE 2 TỔNG THẦU AKARI CITY GIAI ĐOẠN 2 [LÔ F AKARI HOÀNG NAM] Theo Ricons.vn: Theo định kỳ hàng quý, phòng Kỹ thuật Xây dựng sẽ kiểm tra, đánh giá chất lượng của các công trường. Các dự án được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng của Ricons và …

Xem thêm