Giấy phép xây dựng Akari City giai đoạn 2 [Lô F Akari Hoàng Nam]

AKARI CITY GIAI ĐOẠN 2 Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh                         SỞ XÂY DỰNG Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2021 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 102 /GPXD 1. Cấp cho: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long. – Địa chỉ: Số 6, Nguyễn Khắc Viện, …

Xem thêm